RIPAP (Regional Implementation of the Paris Agreement Project)

У току 2017-2018. године Републички хидрометеоролошки завод учествује у RIPAP пројекту (Regional Implementation of the Paris Agreement Project)-„Техничка помоћ у имплементацији Париског споразума у земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија,…

Истраживање квалитета ваздуха (лебдећих честица и тешких метала) у урбаним и руралним срединама у различитим климатским условима у различитим дијеловима Европе

У периоду од 2009-2012. године Завод учествује у регионалном научно-истраживачком пројекту  РЕР/2/005 “Characterizing Seasonal Variations in Elemental Particulate Matter Concentrations in European Urban and Rural Areas under Different Climatic Conditions”финансираном од…

Подршка управљању квалитете ваздуха

У периоду од 2012-2013.године Завод учествује у регионалном научно-истраживачком пројекту РЕР/1/008 „Supporting Air Quality Management“ финансираном од стране Међународне Агенције за атомску енергију (IAEA) из Беча, а у сарадњи са Државном регулаторном агенцијом за радијацијску и нуклеарнусигурност…

„Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у политике и одлучивање о развоју у Босни и Херцеговини“ UNEP/ GEF

Пројекат „Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у политике и одлучивање о развоју у  Босни и Херцеговини“ је финансиран од стране Глобалног фонда за животну…