Републички хидрометеоролошки завод
Пут бањалучког одреда бб
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина
Поштански претинац: 147

Телефони:

Централа: +387 51/ 433-522
Факс: +387 51/ 433-521
Директор: 051/ 433-522
Сеизмологија: 051 463-467
Метеорологија: 051 461-681; 051 346-490
Хидрологија: 051 315-538
Заштита ж. средине: 051 346-494
Сабирни центар: 051 307-943 (тел/фаx)

Електронске адресе:

e-mail: [email protected]
web: www.rhmzrs.com