Republički hidrometeorološki zavod (u daljem tekstu Zavod) je osnovan Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“, broj: 11/92). Ovim Zakonom je definisano da Zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i funkcionisanje hidrološke, meteorološke i seizmološke djelatnosti; istraživanje atmosfere, vodnih resursa, kvaliteta vazduha i voda i seizmoloških procesa; prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških i seizmoloških podataka od interesa za Republiku i vršenje i drugih poslova u oblasti hidrologije, meteorologije i seizmologije. Kao samostalna republička upravna organizacija Zavod je obavljao svoju djelatnost sve do 2002. godine od kada je u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sadašnji status Zavoda je regulisan Zakonom o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 115/18).