Поред редовног и ванредног осматрања водостаја на хидролошким станицана у Републици Српској и објављивања редовних и ванредних хидролошких билтена, хидролошка служба РХМЗ-а врши и хидрометријска мјерења протока у профилима хидролошких станица као и конструкцију зависности Водостаја и протока односно Q-Х криву.

Хидрометријска мјерења се врше, у зависности од величине водотока који се мјери, хидрометријским крилом са елисом или АДЦП уређајем који ради на принципу Доплеровог ефекта и звучних таласа.

345укупно посјета,4посјета данас