AlpArray – Научни пројекат

AlpArray је мултидисциплинаран, истраживачки оријентисан пројекат који окупља националне сеизмолошке и геолошке заводе и академске институције како би се фокусирали на ширу Алпску област, као подручје од заједничког интереса. Орогенеза…

MedNet

Институт за геофизику и вулканологију (Instituto Nationale di Geofisica e Vulcanologia- INGV) из Рима спроводи пројекат покривања медитеранске области као региона високе сеизмичности и сложене тектонске грађе најсавременијим сеизмолошким станицама…

Determine

Development of the Seismic Monitoring System in Bosnia and Herzegovina (Унапређење сеизмолошког мониторинга у Босни и Херцеговини) Највеће унапређење сеизмолошке мреже као и сеизмолошког мониторинга остварено је кроз реализацију пројекта DETERMINE (2009-2011)…

AlpArray научни пројекат – Инсталација сеизмолошких станица на територији Републике Српске

Имплементација AlpArray научног пројекта који се припрема од Конференције ЕГУ 2011 у Бечу званично је започела у јулу 2015. године инсталацијом опреме широм Европе. AlpArray је мултидисциплинаран, истраживачки оријентисан пројекат…

Студијска посјета Мадрид

У оквиру активности Развојног програма Уједињених нација (УНДП) кроз реализацију пројекта „Иницијатива за смањење ризика од катастрoфа у БиХ“, организована је од 07. до 09.12.2014. године студијска посјета Шпанији за…