Attachments

Датотека Објашњење Величина датотеке Преузимање
pdf преглед времена и климе за период јануар - септембар 2022 анализа рађена на основу мреже станица под ингеренцијом РХМЗ Републике Српске
5 MB 67
gif CLIMAPROOF-relative signals according to daily time resolution 1 MB 131
xls ПРОСТОРНА РАСПОДЈЕЛА СРЕДЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2016-2020 4 MB 263