Сектор за сеизмологију

Одјељење за опсерваторску сеизмологију

мр Сњежана Цвијић – Амулић, начелник Одјељења за опсерваторску сеизмологију

е-mail: s.cvijic-amulic@rhmzrs.com

Тел: 051/463-467

Одјељење за инструменталну и инжењерску сеизмологију

Весна Шипка, начелник Одјељења за инструменталну и инжењерску сеизмологију

e-mail: v.sipka@rhmzrs.com

Тел: 051/433-524