„Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у политике и одлучивање о развоју у Босни и Херцеговини“ UNEP/ GEF

posted in: | 0
image_pdfimage_print

Пројекат „Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у политике и одлучивање о развоју у  Босни и Херцеговини“ је финансиран од стране Глобалног фонда за животну средину (GEF), а имплементираће га Програм UN-a за животну средину током 36 мјесеци.

Циљ пројекта је успостава система извјештавања и протока података (Environmental Management Information System – EMIS), у складу са захтјевима главних конвенција о животној средини, укључујући и алате за анализу података, за институције у земљи које се баве имплементацијом Конвеције Уједињених нација о биолошкој разноликости (CBD), Конвеције Уједињених нација о борби против дезертификације/ деградације земљишта (UNCCD) и Оквирне конвенције Уједињених народа о климатским промјенама (UNFCCC).

У сврху успјешног провођења овог пројекта, а у складу са потребама ентитетских хидрометеоролошких завода, пројекат је предвидио и побољшање мреже за мониторинг квалитета ваздуха (као дио EMIS-a) кроз успостављање двије мониторинг станице за квалитет ваздуха и поправку двије постојеће мониторинг станице и њихово пуштање у рад. Инсталисана је једна аутоматска станица за квалитет ваздуха у Приједору која мјери концентрације SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, O3, као и метеоролошке параметре, у вриједности од око 250 000 КМ те је извршена поправка и пуштање у рад постојеће станице за мониторинг квалитета ваздуха у Бањалуци, која мјери исте те параметре у вриједности од 150 000КМ.

Припремна фаза пројекта је укључила и испитивање неколико потенцијалних локација за постављање нових мониторинг станица за квалитет ваздуха. Пасивни мониторинг квалитета ваздуха је извршен на 3 локације у Приједору и 2 локације у Бањалуци, са циљем идентификације најповољнијих локација за стационарни мониторинг и постављање аутоматских станица. За све локације пасивно узорковање је извршено у два циклуса по 21 дан, уз помоћ дифусних туба за пасивно узорковање квалитета ваздуха. 

У склопу UNEP/GEF пројекта „Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области околиша/животне средине у политике и одлучивање о развоју у Босни и Херцеговини“представник Завода, Ранка Радић, је присуствовала студијској посјети UNEP-у, Сектору за индустрију, технологију и економију те Министарству екологије, одрживог развоја и енергије (Генерална дирекција за климу и енергију) у Паризу (20-21.мај, 2015. године), као дио делегације Босне и Херцеговине са циљем припреме за предстојећи UNFCCC COP21.

У наредном периоду трајања пројекта планирано је низ радионица са циљем обуке за израду GHG инвентара као дио БиХ и РС извјештавања према UNFCCC конвенцији. Такође ће у наредном периоду институције, које су укључене у пројект, добити на кориштење софтвер IRIS, који ће се користити као информациони систем за извјештавање према конвенцијама.