Одјељење за правне и финансијске послове

Ђорђо Зорић, Начелник Одјељења за правне и финансијске послове;
dj.zoric@rhmzrs.com ; 051/433-520 факс 051/433-521

334укупно посјета,2посјета данас