Одјељење за правне и финансијске послове

Бранко Шипка, Начелник Одјељења за правне и финансијске послове;
[email protected] ; 051/433-520 факс 051/433-521