Подршка управљању квалитете ваздуха

posted in: | 0
image_pdfimage_print

У периоду од 2012-2013.године Завод учествује у регионалном научно-истраживачком пројекту РЕР/1/008 „Supporting Air Quality Management“ финансираном од стране Међународне Агенције за атомску енергију (IAEA) из Беча, а у сарадњи са Државном регулаторном агенцијом за радијацијску и нуклеарнусигурност Босне и Херцеговине. Овај пројекат је наставак на претходни  РЕР/2/005 “Characterizing Seasonal Variations in Elemental Particulate Matter Concentrations in European Urban and Rural Areas under Different Climatic Conditions” и има за циљ наставак узорковања лебдећих честица PM10 и тешких метала у урбаним и руралним локацијама различитих дијелова Европе и примјену моделовања прекограничног преноса загађења.