Дјелатност  Завода је дефинисана Законом о метеоролошкој и хидролошкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/00); Законом о сеизмолошкoј  дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/97); Законом о заштити ваздуха(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 46/17) и Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15).

Дјелатност  Завода се одвија кроз три сектора, једно одјељење, један самостални одсјек и то:

 • Сектор за метеорологију,  са  два одјељења:
  • Одјељење бдијења и
  • Одјељење за климатологију и агрометеорологију у којем постоје два одсјека:
   • Одсјек за климатологију и
   • Одсјек за агрометеорологију,
 • Сектор за хидрологију и заштиту животне средине, са два одјељења:
  • Одјељење за хидрологију и
  • Одјељење за заштиту животне средине,
 • Сектор за сеизмологију, са два одјељења:
  • Одјељење за опсерваторску сеизмологију и
  • Одјељење за  инструменталну и инжењерску сеизмологију,
 • Одјељење за правне и финансијске послове.
 • Одсјек за информисање и међународну сарадњу.