Споразум о сарадњи са Републичким  хидрометеоролошким заводом Републике Србије

Споразум о сарадњи са ХМЗ Црне Горе

Споразум о сарадњи са Федералним хидрометеоролошким заводом

Трилатерални Споразум о сарадњи са ФХМИ Сарајево и УХМР (Управа за хидрометеоролошли работи) Бивше Југословенске Републике Македоније

Споразум о сарадњи са ХЕТ-ом