Пројекат Дриданубе – Dri Danube

Пројекат ДриДанубе (суви Дунав) се остварује кроз ИПА пројекте део Интерег, Дунавски Транснационални Програм (Interreg-Danube Transnational Programme). Пројекат води АРСО: Агенција за заштиту животне средине Словеније. У пројекат су укључене…

Јачање отпорности на природне непогоде у земљама Западног Балкана и Турске

Прва конференција новог пројекта који је наставк ДРР пројекта (Смањење ризика од природних непогода) је одржана у  Загребу 30-31 августа 2012. Иницијални састанак представника Свјетске метеоролошке организације (СМО-WМО), УН међународне…

Стратегија нискокарбонског развоја и Стратегија прилагођавања на климатске промене

UNDP (United Nations Development Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на изради Стратегије за ниско-карбонски развој и Стратегију пролагођавања на климатске промене. Босна и Херцеговина предузима неопходне…

Метеоаларм

Метеоаларм је развио ЕУМЕТНЕТ (Тhe Network of European Meteorological Service) уз подршку Светске метеоролошке огранизације (WMO). Метеоаларм је осмишљен да обједини информације и упозорења на опасне временске прилике у великом…

Други нaционaлни извјештaј о климaтским промјенaмa у БиХ

UNDP, BiH у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, уз финанцијску подршку ГЕФ-а- GEF-a, у току је имплементација пројекта Други национални извјештај Босне и Херцеговине према  UNFCCC-u (Оквирној…