Истраживање квалитета ваздуха (лебдећих честица и тешких метала) у урбаним и руралним срединама у различитим климатским условима у различитим дијеловима Европе

posted in: | 0
image_pdfimage_print

У периоду од 2009-2012. године Завод учествује у регионалном научно-истраживачком пројекту  РЕР/2/005 “Characterizing Seasonal Variations in Elemental Particulate Matter Concentrations in European Urban and Rural Areas under Different Climatic Conditions”финансираном од стране Међународне Агенције за атомску енергију (IAEA) из Беча, а у сарадњи са Државном регулаторном агенцијом за радијацијску и нуклеарну сигурност Босне и Херцеговине.

Циљ пројекта је истраживање квалитета ваздуха  (лебдећих честица и тешких метала) у урбаним и руралним срединама  у различитим климатским условима у различитим дијеловима Европе. У току пројекта одржано је и  међулабораторијско поређење резултата узорковања лебдећих честоца PM10 и тешких метала узоркованих на  Институту  за  нуклеарне  технологије  у  Атини.

Овај пројекат веома је значајан за Завод јер представља важну референцу за нашу институцију. Такође је значајно искуство за Завод кроз упознавање са новим методологијама мјерења, лабораторијских испитивања, статистичким методама обраде као и презентовања резултата.