Помоћ Босни и Херцеговини у побољшању квалитета ваздуха и управљању квалитетом ваздуха

| 0
image_pdfimage_print

У Босни и Херцеговини се у периоду од 2019-2022. године проводи пројекат “Помоћ Босни и Херцеговини у побољшању квалитета ваздуха и управљању квалитетом ваздуха“ (IMPAQ), који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA), а проводи Шведска агенција за заштиту животне средине (SEPA) у сарадњи са домаћим институцијама. Вриједност пројекта је око 3 700 000 EUR.

Заводу су у оквиру овог пројекта дониране двије аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха које су постављене у оквиру републичке мреже мониторинга у Бањалуци и Требињу. За потребе лабораторије такође је дониран атомски апсорпциони спектрофотометар на којем ће се вршити анализе тешких метала у ваздуху те калибрациона јединица којом ће се вршити калибрација мјерне опреме за квалитет ваздуха. Такође је добијена значајна компјутерска опрема те опрема за пренос података са мјерних станица. Урађено је упутство за осигурање и контролу квалитета тзв. QA/QC упутство које могу користити све институције и правна лица која врше мјерења квалитета ваздуха. Одржане су бројне радионице у циљу јачања капацитета Завода у  области управљања квалитетом вазуха и мјерењима.