RER1015 „Apportioning air pollution sources on a regional scale“

posted in: | 0
image_pdfimage_print

Пројекат „Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale“ RER1/015 траје од 2016-2018.године и финансиран  је од стране Међународне Агенције за атомску енергију. Од почетка 2016. започете су активности на активном узорковању лебдећих честица PM2.5 и одређивање тешких метала у честицама на urban background локацији у Врбањи, Бања Лука.

Активности на пројекту су започеле током пројекта RER1013. Пројекат је обезбиједио филтер папире и Петри посуде за узорковање 150 комада, а анализе тешких метала ће се вршити у некој од лабораторија земаља учесница у Пројекту. Узорковање је вршено до 1.3.2017. године, након чега је потребно урадити хемијске анализе тешких метала у PM2.5честицама, које је планирано на Institute of Nuclear and Radiological Science & Technology, Energy & Safety N.C.S.R. „Demokritos“, у Грчкој. Након хемијских анализа потребно је урадити рецепторски модел PMF (Positive Matrix Factorization) те међулабораторијско поређење резултата земаља учесница у пројекту.

Кроз овај пројекат планирано је да се крене у реализацију новог пројекта везаног за сагоријевање биомасе и праћење емисија које настају као посљедица.