У складу са прописима Свјетске метеоролошке организације (WMO) свакодневно се, за потребе многобројних корисника (министарства, привредни субјекти, медији, шира друштвена заједница и други), раде:

  • Три метеоролошка билтена која садрже преглед и прогнозу метеоролошких услова за Републику Српску за текући дан и за наредна три дана.
  • Хидролошки билтен који садржи податке о водостању на ријекама у Републици Српској измјерених у 08:00 часова текућег дана

Поред редовних дневних извјештаја у случајевима ванредних дешавања, земљотреса, поплава и  екстремних климатских појава раде се ванредни билтени, а њихов број зависи од интензитета појаве, односно степена опасности по људе и материјална добра.

Континуирано се израђују седмодневни, декадни и мјесечни климатолошки и агрометеоролошки извјештаји те дневни и мјесечни извјештаји о квалитету ваздуха из области заштите животне средине. У области заштите животне средине се такође израђују Инвентари гасова са ефетком стаклене баште за Републику Српску и Годишњи извјештаји о регистру постројења и загађивача Републике Српске. Сви извјештаји из дјелокруга рада Завода се штампају у завршном годишњем извјештају.