Мет. Станицаратарске културедатум
сјетва/садњаницањацвјетањавађења/ жетва
актуеланпросјечанактуеланпросјечанактуеланпросјечанактуеланпросјечан
Соколац Kромпир (Solanum Tuberosum) 12.5.  15.05.  13.06.  15.06.  12.07.  15.07.  25.09.  30.09.
Добој Kромпир (Solanum Tuberosum) 28.03.  05.04.  25.04.  10.05.  27.05.  10.05.  20.09.  25.09. 
Kукуруз (Zea mays)  30.04.  25.04.  03.05. 05.05.  30.07.  30.07.  05.09. 15.09. 
Бијељина Kромпир (Solanum Tuberosum)  30.03. 30.03.   25.04.  25.04.  27.05. 01.06.  15.09.  20.09. 
Kукуруз (Zea mays)  14.04.  20.04.  18.05.  01.05.  20.07.  25.07.  01.09. 10.09. 
Пшеница (Triticum vulgare) 18.11.  10.10.  17.12.  01.12.  25.05.   27.05. 01.07.  05.07. 
Јечам (Hordeum sativum)                
Приједор Kромпир (Solanum Tuberosum)  01.04.  05.04.  15.05.  01.05.  30.05. 05.05.  20.09.   25.09.
Kукуруз (Zea mays)  30.04.  03.05.  05.05.  08.05.  30.07.  02.08.  07.09. 20.09. 
Пшеница (Triticum vulgare) 01.11.  20.10.  30.11.  05.12.  27.05.  27.05.  02.07.  05.07. 
Раж (Secale cereale) 29.10.  30.10.  25.11.  30.11.      15.07.  15.07. 
Бања Лука Kромпир (Solanum Tuberosum)  25.03. 25.03.   25.04.  25.04. 26.05. 25.05.  20.09.  20.09. 
Kукуруз (Zea mays)  29.04.  01.05.  03.05  05.05.  28.07.  30.07.  05.09. 15.09. 
Пшеница (Triticum vulgare) 30.10.  15.10.  28.11.  03.12.   25.05 27.05.  01.07.  05.07. 
Јечам (Hordeum sativum) 01.11.  05.10.  03.12.  30.11.      25.06.  30.06. 
Раж (Secale cereale)  29.10. 30.10.  26.11.  28.11.      15.07.  15.07. 
Зоб (Avena sativa) 07.03.  10.03.  01.04  05.04.      10.07.  10.07. 
Н.Град Kромпир (Solanum Tuberosum)  25.03.  25.03. 25.04.   25.04.  25.04.  25.04. 20.09.   20.09.
Kукуруз (Zea mays)  01.05.  05.05.  08.05.  10.05.  30.07.  05.08.  08.09. 20.09. 
М. Град Kромпир (Solanum Tuberosum)  05.05. 10.05.   10.06. 10.06.   10.07. 10.07.  22.09.  25.09. 
Требиње Kромпир (Solanum Tuberosum) 22.02.  25.02.  23.03.  25.03.  20.04.  25.04.  01.09.  01.09. 
Билећа Kромпир (Solanum Tuberosum) 12.03.  15.03.  20.04.  20.04.  15.05.  20.06.  15.09.  15.09.