Сектор за метеорологију

Игор Kовачић, Помоћник директора за метеорологију; i.kovacic@rhmzrs.com ; 051/461-681

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Зоран Божовић, Начелник Одјељења за агрометеорологију; z.bozovic@rhmzrs.com ; 051/433-523
Нада Рудан, Руководилац одсјека за климатологију; n.rudan@rhmzrs.com ; 051/346-491
Супић Дејан,Руководилац Одсјека за агрометеорологију; d.supic@rhmzrs.com ; 051/346-493