Сектор за метеорологију

Одјељење метеоролошког бдијења

Игор Ковачић, Помоћник директора за метеорологију;
[email protected] , 051/461-681

Божидар Перовановић, виши стручни сарадник у прогнози времена;

b.pe[email protected]051/461-681

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Инес Ђурић, Начелник Одјељења за климатологију и агрометеорологију;
[email protected] , 051/346-493
Нада Рудан, Руководилац Одсјека за климатологију;
[email protected] , 051/346-491
Дејан Супић, Руководилац Одсјека за агрометеорологију;
[email protected] , 051/346-493