Сектор за метеорологију

Дејан Супић,Помоћник директора за метеорологију;
[email protected] , 051/346-493

Одјељење метеоролошког бдијења

Милица Ђорђевић, Начелник Одјељења бдијења;

[email protected] , 051/461-681

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Инес Ђурић, Начелник Одјељења за климатологију и агрометеорологију;
[email protected] , 051/346-493
Нада Рудан, Руководилац Одсјека за климатологију;
[email protected] , 051/346-491