Сектор за метеорологију

Одјељење метеоролошког бдијења

Игор Ковачић, Помоћник директора за метеорологију;
i.kovacic@rhmzrs.com , 051/461-681.

Божидар Перовановић, виши стручни сарадник у прогнози времена;

b.perovanovic@rhmzrs.com, 051/461-681

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Зоран Божовић, Начелник Одјељења за климатологију и агрометеорологију;
z.bozovic@rhmzrs.com , 051/433-523.
Нада Рудан, Руководилац Одсјека за климатологију;
n.rudan@rhmzrs.com , 051/346-491.
Дејан Супић, Руководилац Одсјека за агрометеорологију;
d.supic@rhmzrs.com , 051/346-493.

1303укупно посјета,1посјета данас