Према Закону о хидролошкој и метеоролошкој дјелатности Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 20/2000) Републички хидрометеоролошки завод врши мониторинг квалитета вода и обезбјеђује повезивање Републике Српске са међународним телекомуникационим и информационим системима у датој области и врши размјену података и обрађених информација у складу са међународним обавезама. Због недостатка капацитета, Републички хидрометеоролошки завод тренутно није у могућности да врши послове из области мониторинга вода. Према Закону о водама (Службени гласник Републике Српске, број: 50/06) праћење стања квалитета вода у Републици Српској врши Јавна установа „Воде Српске“.

Извјештаји:

Испитивање квалитета вода површинских водотока РС за 2017. годину (скраћен извјештај)
Испитивање квалитета вода површинских водотока РС за 2016. годину (скраћен извјештај)  
Испитивање квалитета вода површинских водотока РС за 2015. годину (скраћен извјештај)  
Испитивање квалитета вода површинских водотока РС за 2014. годину (скраћен извјештај)

Додатне информације се могу пронаћи на интернет страници ЈУ „Воде Српске“:  www.voders.org