Према Закону о хидролошкој и метеоролошкој дјелатности Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 20/2000), Републички хидрометеоролошки завод врши мониторинг квалитета вода и обезбјеђује повезивање Републике Српске са међународним телекомуникационим и информационим системима у датој области и врши размјену података и обрађених информација у складу са међународним обавезама.

Због недостатка капацитета, Републички хидрометеоролошки завод тренутно није у могућности да врши послове из области мониторинга вода. Према Закону о водама (Службени гласник Републике Српске, број: 50/06) праћење стања квалитета вода у Републици Српској врши Јавна установа „Воде Српске“.

Додатне информације се могу пронаћи на интернет страници ЈУ „Воде Српске“, www.voders.org.