Одјељење за заштиту животне средине

Адреса: Славка Родића бр. 5

78 000 Бања Лука

Република Српска, БиХ

Ранка Радић, Начелник Одјељења за заштиту животне средине

Телефон: 051/346-492

E-mail: [email protected]

Златко Ђајић, Руководилац Одсјека за квалитет вода

Телефон: 051/346-492 ; 065/757-663

E-mail: [email protected]

Свјетлана Боројевић, Руководилац Одсјека за квалитет ваздуха

Телефон: 051/346-492 ; 065/760-253

E-mail: [email protected]