Интегрисани систем извјештавања и транспарентности у Босни и Херцеговини у складу са Паришким споразумом о климатским промјенама (CBIT)

| 0
image_pdfimage_print

Вриједност пројекта је 1.35 мил. америчких долара, имплементациона агенција је UNDP, а дужина трајања пројекта је 2020-2022. године.

РХМЗ је један од главних корисника пројекта будући да је законска обавеза Завода израда и вођење инвентара гасова са ефектом стаклене баште као и информационог система заштите ваздуха, који поред овог инвентара садржи и мјере за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште. Током пројекта биће одржане бројне радионице и тренинзи за израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште, те ће се обезбиједити информациони систем за праћење, извјештавање и верификацију података у складу са обавезама БиХ према Конвенцији о климатским промјенама UNFCCC.