Прикупљање и размјена хидролошких података

Одјељење за хидрологију Републичког хидрометеоролошког завода у оквиру својих редовних активности врши прикупљање и обраду хидролошких података са хидролошких станица у Републици Српској. Дио аутоматских хидролошких станица са којих се прикупљају хидролошки параметри је у надлежности агенције за воде обласног ријечног слива Саве из Бијељине. сарадња са Агенцијом за воде је на јако високом нивоу. Врши се свакодневна размјена и усаглашавање података што је у многоме повећало квалитет и квантитет хидролошких података. Израдом свакодневних хидролошких билтена ови подаци се објављују и шаљу корисницима међу којима су Центар за обавјештавање, Цивилна заштита, Лучке капетаније на Сави и сл. Такође се путем телефона дио података размјењује са Републичким хидрометеоролошким заводом Србије преко кога иде размјена података са Међународном комисијом ријеке Дунав.

У току је припрема апликације којом би се подаци из Редовног хидролошког билтена Републичког хидрометеоролошког завода објављивали на интернет страници Савске комисије. Иста иницијатива је покренута и са осталим хидрометеоролошким службама из региона тако да ће на једном мјесту бити доступни актуелни хидролошки подаци.

Ванредне ситуације

У случају ванредних хидролошких прилика, у овом случају поплава, хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода врши ванредна осматрања и израду ванредних хидролошких извјештаја у којима се обрађују актуелни подаци са мјерних станице на којима је кота водног огледала прешла коту редовне или ванредне одбране од поплава. Ванредни извјештаји се прослеђују корисницима и објављују на интернет страници Завода како би јавноста била упозната са хидролошким приликама у случају поплава. Посебна сарадња у случају поплава се одвија са Цивилном заштито Републике Српске гдје њихове оперативне екипе користе наше хидролошке и метеоролошке извјештаје како би планирали своје активности на терену у ванредним ситуацијама.

Институције са којима сарађујемо из области хидрологије: