Одељење за метеоролошко бдење Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске као чланица Светског метеоролошког бдења, бди 24 часа дневно. Ово одјељење се бави краткорочном дугорочном прогнозом. Основна дјеловаље овог одсијека одијељења за метеорологију јесте метеоролошко мјерење и осматрање, пренос података и њихова даља обрада.  Овај одсијек одржава базу метеоролошких података, обрађује их и објављује резултате у виду динамичких података, дневних седмичних и мјесечних извјештаја.