RIPAP (Regional Implementation of the Paris Agreement Project)

posted in: | 0
image_pdfimage_print

У току 2017-2018. године Републички хидрометеоролошки завод учествује у RIPAP пројекту (Regional Implementation of the Paris Agreement Project)-„Техничка помоћ у имплементацији Париског споразума у земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Косово, Црна Гора, Србија и Турска)“, који је финансиран од стране Европске комисије. 

Циљ пројекта је пружање подршке земљама корисницама у развоју ефикасних, ниско-емисионих политика у области климатских промјена. Посебна сврха пројекта је пружање подршке земљама корисницама у успостави капацитета за имплементацију Париског споразума и нискоемисионих развојних стратегија и јачање регионалне сарадње кроз размјену информација, најбољих пракси, искустава и подизање свијести међу IPA корисницама.

Пројекат се састоји из три компоненте:

  • Компонента 1: Идентификовање политика и стратегија у области климатских промјена, у циљу имплементације одредби Париског спoразума;
  • Компонента 2: Пружање помоћи у припреми планова за јачање капацитета за израду Инвентара гасова са ефектом стаклене баште;
  • Компонента 3: Рад на јачању система MRVA (Monitoring, Reporting, Verification and Accreditation) за Европски систем трговине емисијамa (EU Emissions Trading Scheme-ETS).

Пројекат је од велике важности за успоставу Националних система, који пружају основу за израду националних стратегија у области климатских промјена, ефикасних политика и мјера, испуњење обавеза извјештавања те израду Инвентара гасова са ефектом стаклене баште. С обзиром да је Републички хидрометеоролошки завод надлежна институција за успоставу и вођење Инвентара гасова са ефектом стаклене баште и референтни центар Републике Српске за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена, пројекат је од велике важности за будуће активности и напредак Завода.