Биљке као индикатори времена и климе имају значај за утврђивање климатских карактеристика одређеног подручја. Фенологија је наука која се бави проучавањем појединих фаза развића биљака током њиховог вегетационог периода, с циљем утврђивања динамике појаве истих, као и њихову овисност о факторима спољне средине. Фенолошка осматрања на нашим просторима почела су 1951. године, на сљедећим биљкама:

  • дивље зељасто биље
  • шумско дрвеће и шибље
  • ливадске траве и легуминозе
  • ратарске културе
  • воћке и винова лоза

Осим ових осматрања региструју се и датуми извођења општих пољских радова као што су предсјетвена припрема земљишта, датуми кошњи ливада, жетве озимих усјева и завршних припрема пред зиму.

Извјештај о актуелним и средњим датумима наступа фенофаза појава првих листова и цвјетања и почетак зрења

Ратарске и повртарске културе

Извјештај о актуелном и средњем датуму наступа општих пољских радова