ВД директор

Дарко Боројевић,
d.borojevic@rhmzrs.com , 051/460-852.

 

Одјељење за правне и финансијске послове

Ђорђо Зорић, начелник Одјељења за правне и финансијске послове;
dj.zoric@rhmzrs.com , 051/433-520 факс 051/433-521.

 

Сектор за метеорологију

Игор Ковачић, Помоћник директора за метеорологију;
i.kovacic@rhmzrs.com , 051/461-681.

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Зоран Божовић, начелник Одјељења за климатологију и агрометеорологију;
z.bozovic@rhmzrs.com , 051/433-523.
Нада Рудан, руководилац Одсјека за климатологију;
n.rudan@rhmzrs.com , 051/346-491. 
Дејан Супић, руководилац Одсјека за агрометеорологију;
d.supic@rhmzrs.com , 051/346-493. 

 

Сектор за хидрологију и заштиту животне средине

Одјељење за хидрологију

hidrologija@rhmzrs.com , 051/315-538.

Одјељење за заштиту животне средине

Ранка Радић, начелник Одјељења за заштиту животне средине;
r.radic@rhmzrs.com , 051/346-494.

 

Сектор за сеизмологију

Одјељење за опсерваторску сеизмологију

Сњежана Цвијић – Амулић, начелник Одјељења за опсерваторску сеизмологију;
s.cvijic-amulic@rhmzrs.com , 051/463-467.

Одјељење за инструменталну и инжењерску сеизмологију

051/433-524.

4048укупно посјета,4посјета данас