ДИРЕКТОР

мр Томислав Шајић, t.sajic@rhmzrs.com ; 051/460-852

Одјељење за правне и финансијске послове

Ђорђо Зорић, Начелник Одјељења за правне и финансијске послове;
dj.zoric@rhmzrs.com ; 051/433-52 факс 051/433-521

Сектор за метеорологију

Игор Kовачић, Помоћник директора за метеорологију; i.kovacic@rhmzrs.com ; 051/461-681

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Зоран Божовић, Начелник Одјељења за агрометеорологију; z.bozovic@rhmzrs.com ; 051/433-523
Нада Рудан, Руководилац одсјека за климатологију; n.rudan@rhmzrs.com ; 051/346-491
Супић Дејан,Руководилац Одсјека за агрометеорологију; d.supic@rhmzrs.com ; 051/346-493

Сектор за хидрологију и заштиту животне средине

Дарко Боројевић, Начелник Одјељења за хидрологију; d.borojevic@rhmzrs.com ; 051/315-538
Ранка Радић, Начелник Одјељења за заштиту животне срединеradicranka@gmail.com ; 051/346-494

Сектор за сеизмологију

Одјељење за опсерваторску сеизмологију

Сњежана Цвијић – Амулић, Начелник Одјељења опсерваторску сеизмологију ; s.cvijic-amulic@rhmzrs.com ; 051/463-467

Одјељење за инструменталну и инжењерску сеизмологију

Весна Шипка, Начелница Одјељења за инструменталну И инжењерску сеизмологију ; v.sipka@rhmzrs.com ; 051/433-524