Директор

Дарко Боројевић,
[email protected] , 051/460-852.

 

Одјељење за правне и финансијске послове

Бранко Шипка, начелник Одјељења за правне и финансијске послове;
[email protected] , 051/433-520 факс 051/433-521.

 

Сектор за метеорологију

Дејан Супић, Помоћник директора за метеорологију;
[email protected] , 051/346-493

Одјељење за климатологију и агрометеорологију

Инес Ђурић, Начелник Одјељења за климатологију и агрометеорологију;
[email protected] , 051/346-493.
Нада Рудан, руководилац Одсјека за климатологију;
[email protected] , 051/346-491. 
Дејан Супић, руководилац Одсјека за агрометеорологију;
[email protected] , 051/346-493. 

 

Сектор за хидрологију и заштиту животне средине

Одјељење за хидрологију

[email protected] , 051/315-538.

Одјељење за заштиту животне средине

Ранка Радић, начелник Одјељења за заштиту животне средине;
[email protected] , 051/346-494.

 

Сектор за сеизмологију

Одјељење за опсерваторску сеизмологију

Сњежана Цвијић – Амулић, начелник Одјељења за опсерваторску сеизмологију;
[email protected] , 051/463-467.

Одјељење за инструменталну и инжењерску сеизмологију

051/433-524.