Хидролошки годишњак

У оквиру међународне комисије за ријеку Саву покренута је иницијатива за издавање хидролошких годишњака за хидролошке станице из слива. Као почетна година је узета 2006 и овај годишњак, као и…

Пројекат Дриданубе – Dri Danube

Пројекат ДриДанубе (суви Дунав) се остварује кроз ИПА пројекте део Интерег, Дунавски Транснационални Програм (Interreg-Danube Transnational Programme). Пројекат води АРСО: Агенција за заштиту животне средине Словеније. У пројекат су укључене…

Стратегија нискокарбонског развоја и Стратегија прилагођавања на климатске промене

UNDP (United Nations Development Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на изради Стратегије за ниско-карбонски развој и Стратегију пролагођавања на климатске промене. Босна и Херцеговина предузима неопходне…

Потписан Меморандум о разумијевању између АРСО (Словенија) РХМЗ Републике Српске и ФХМЗ Федерације БиХ

Регионална сарадња је битан и саставни дио  рада хидрометеоролошких, сеизмолошких и служби за заштиту животне средине. Због природе посла, потребе за свакодневну размјену информација а и сарадњу која се одвија…

Неформална конференција директора хидрометеоролошких сервиса из југоисточне Европе

Од 5 до 6 новембра 2015 године у Букурешту је одржана четрнаеста конференција директора  xидрометеоролошких завода југоисточне Европе (ICSEED-14)  ICSEED13 као што је познато одржан је у Бањалуци. У периоду до…

Помоћ Финске Владе и Финског метеоролошког института хидрометеоролошким заводима у БиХ (РХМЗ РС и ФХМЗ ФБиХ) и Србије

(05. и 06. марта 2015.године) одржан је први састанак пројекта помоћи Финске Владе и Финског метеоролошког института хидрометеоролошким заводима БиХ и Србије. Реализација помоћи (донаторства) Финског Метеоролошког института и Финске…

Студијска посјета Мадрид

У оквиру активности Развојног програма Уједињених нација (УНДП) кроз реализацију пројекта „Иницијатива за смањење ризика од катастрoфа у БиХ“, организована је од 07. до 09.12.2014. године студијска посјета Шпанији за…