CARPO софтвер треба да омогући пољопривредним узгајивачима, савјетодавцима,
научним и образовним институцијама да на једном мјесту добију квалитетну,стручно
утемељену информацију тренутном статусу ризика у предметној пољопривредној
парцели. На примјер:
1. Какви су били временски услови у одабраном временском периоду?
2. Какво се вријеме очекује?
3. Да ли је дошло до стварања услова за развој неке болести и штеточине и да ли се
очекује стварање оваквих услова у скоријој будућности?
4. Које су потребе биљака за водом? и друго.

Ово је остварено кроз израду опсежног система и кроз:

1. Увезивање различитих типова метеоролошких станица на територији РС у
јединствен систем;
2. Увезивање метеоролошке прогнозе у систем

 

CARPO