Побољшање регистара испуштања и пријеноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији

| 0
image_pdfimage_print

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, као надлежна институција за вођење Регистра постројења и загађивача, учествује у пројекту „Побољшање регистара испуштања и пријеноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији“. Пројекат финансира Агенција за заштиту животне средине Њемачке (UBA). Укупна вриједност пројекта је 355 301 еура, а период трајања је 2021-2023. године.

Циљ пројекта је унапређење постојећег Регистра постројења и загађивача, израда веб апликације за прикупљање података те базе података за архивирање и обраду података. Такође, један од циљева пројекта је извјештавање према E-PRTR-у и LCP интегрисано извјештавање, извјештавање за ЕУ Регистар о индустријским постројењима те извјештавање према одредбама Директиве о индустријским емисијама и UNECE PRTR протоколу, а у складу са законским обавезама Завода.

У оквиру пројекта ће се одржати низ радионица и тренинга од значаја за јачање институционалних и техничких капацитета Завода.