Радионица ECRAN пројекта „National Climate Adaption Policies and Legislation”,

24-25. новембар 2014. године, Тирана (Албанија) Све земље учеснице су у претходном периоду именовале чланове националних тимова, који су сачињени од кљуди запослених у различитим Минстратсвима блиских климатским промјенама (као…

Финални састанак Пројекта ОриентГате, 24-26 новембар, Леће, Италија

Завршна конференција OrientGate пројекта (или другим ријечима именована: мрежа за интеграцију климатских знања у политици и планирању) је одржана у Lecce, Italy, December 2 and 3, 2014. ОриентГате Пројекат је…

Одржан састанак: Дизајнирање мулти хазардног система ране најаве хармонизованих Националних система ране најаве

Смањење ризика од природних непогода је најприоритетнији задатак свих земаља западног Балкана и Турске. То је један од сегмената пројекта: Building Resiliance to Disasters in Western Balkans and Turkey. Након…

Одржан састанак управног одбора пројекта ORIENTGATE, 6 и 7 маја 2014 године у Атини, Грчка; Project Steering Committee Meeting

У Атини је одржан састанак свих представника институција које воде пројекат (CMCC, REC), институција земаља учесница и корисника ИПА средстава (пројект партнера). Оваква периодична окупљања користе сумирању активности и њиховом…

Финални састанак: „Побољшање управљања хидролошким подацима и процедурама размјене“, Бања Лука 15-16 април 2014

У Бањој Луци је 15. и 16. априла одржан завршни састанак активности везаних за хидрологију ИПА пројекта „Јачање отпорности на природ непогоде земаља западног Балкана и Турске“ . Републички хидрометеоролошки…