Стратегија нискокарбонског развоја и Стратегија прилагођавања на климатске промене

posted in: | 0
image_pdfimage_print

UNDP (United Nations Development Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на изради Стратегије за ниско-карбонски развој и Стратегију пролагођавања на климатске промене.

Босна и Херцеговина предузима неопходне кораке у рјешавању питања климатских промјена на свим нивоима. Овај приступ обухвата два одвојена али уско повезана процеса развоја: прилагођавање на климатске промјене и ниско-карбонски развој. Климатске промјене се у Босни и Херцеговини (БиХ) све више сматрају питањем од стратешког значаја, нарочито од стране научне заједнице и одговорних институција. Љетне температуре су се повећале у одређеним мјестима и до 1,2Ц у односу на прошле декаде и шема падавина је измјењена . За разлику од многих других проблема који се тичу животне средине, утицаји климатских промјена нису географски везани за узроке. Тако да, иако БиХ има најниже емисије гасова стаклене баште по глави становника у Европи, климатске промјене се већ осјете у Босни и Херцеговини, а предвиђања су таква да се највеће климатске промјене у Европи заправо и очекују у јужноевропским земљама .

Управо због великог утицаја који климатске промене имају на наш регион, у току је израда стратегија које би ублажиле утицаје климатских промена и упутила на најбоља решења за адатпатицу на постојеће промене.