Потписан Меморандум о разумијевању између АРСО (Словенија) РХМЗ Републике Српске и ФХМЗ Федерације БиХ

posted in: | 0
image_pdfimage_print

Регионална сарадња је битан и саставни дио  рада хидрометеоролошких, сеизмолошких и служби за заштиту животне средине. Због природе посла, потребе за свакодневну размјену информација а и сарадњу која се одвија кроз велики број пројеката у региону југоисточне Европе, из области рада и одговорности институција, потписивање оваквог документа је од великог значаја.
Природа овог документа дефинише области, начин и ниво сарадње, тако да се успоставља лакша, бржа и непосреднија комуникација између институција.  Меморандум о разумијевању су потписали директори: Јошко Кнез (АРСО-Словенија), Зоран Божовић (РХМЗ Републике Српске и Алмир Биједић (ФХМЗ Федерације БиХ).
Након потписивања и међусобног честитања, директори су кратким изјавама истакли значај потписивања Меморандума о разумијевању, и изразили увјерење да ће он допринијети бољој и интензивнијој сарадњи, а тиме и јачању сарадње у региону на основама равноправности, међусобном уважавању, толеранцији, испуњавању законом дефинисане мисије, те што унивокалнијем гласу у Свјетској метеоролошкој организацији.

Након тога домаћини су нас упознали са радом АРСО,  лабораторија, јединице за калибрацију,  те метеоролошку и хидролошку прогнозу. Упознали су нас са начином рада, достигнућима и иновацијама. 

Међусобна сарадња се већ спроводила у претходним годинама, учествовањем на заједничким пројектима (везаним за смањење опасности од катастрофа), Савску комисију, а сада се припрема и нови пројекат везан за прогнозу суше (DriDanube). АРСО је иначе регионални центар за сушу и центар за калибрацију инструмената. Наши стручњаци су били на едукацији и радионицама из области праћења суше а и калибрације. Босна и Херцеговина је такође кроз пројекат добила калибрациони сет, с којим се сада врши калибрација метеоролошких инструмената за притисак и температуру.
Највећа помоћ АРСО нашим институцијама била је у вријеме и након поплава 2014. године, анализом поплавног таласа на ријеци Босни кроз хидролошки модел.
Тренутне активности од интереса за све три институције се одвијају у оквиру два пројекта СаваХис и пројекта израде прогнозног модела за поплаве у сливу ријеке Саве, те припрема за први састанак већ поменутог Пројекта  DriDanube.