Хидролошки годишњак

posted in: | 0
image_pdfimage_print

У оквиру међународне комисије за ријеку Саву покренута је иницијатива за издавање хидролошких годишњака за хидролошке станице из слива. Као почетна година је узета 2006 и овај годишњак, као и годишњаци за 2007 и 2008 годину су доступни на интернет страници Савске комисије http://www.savacommission.org/ . У току је припрема података за издавање хидролошког годишњака за 2009 и 2010 годину.