Управљање наносом

posted in: | 0
image_pdfimage_print

У периоду од 15-18 октобра 2012 године у Загребу је одржан курс о одрживом управљању наносом у сливу ријеке Саве. Курс је одржан у организацији Међународне комисије за ријеку Саву. На курсу су експерти из САД, Белгије и Холандије одржали предавања о одрживом управљању наносом у теорији и могућностима примјене ових принципа на регион ријеке Саве. Представници земаља из слива Саве су изнијели податке којима се располаже, па је тако представник Републике Српске, Зоран Лазић, Агенција за воде обласног ријечног слива Саве, истако да у БиХ не постоји мониторинг наноса и да ово стање треба хитно мијењати. Такође је нагласио да је у Републици Српској у току израда мапа ерозије на основу којих ће се стећи увид у којим подручјима и у којој мјери треба мјерити нанос.

Овај курс је био почетак, односно иницијални састанак везан за управљање наносом у сливу Саве. Следећи корак би требао да буде израда Водича за одрживо управљање наносом на основу закључака који су изнијети на курсу. Овај Водич би требало да да смјернице појединим институцијама и земљама у сливу на који начин се врши управљање наносом. Протокол о управљању наносом је документ који је у припреми у Савској комисији и који би, кад се усвоји, требао да да правну основу за одрживо управљање наносом као и успостављање мониторинга.