AlpArray – Научни пројекат

posted in: | 0
image_pdfimage_print

AlpArray је мултидисциплинаран, истраживачки оријентисан пројекат који окупља националне сеизмолошке и геолошке заводе и академске институције како би се фокусирали на ширу Алпску област, као подручје од заједничког интереса.

Орогенеза је главни процес одговоран за стварање површине на којој живимо са пратећом геологијом, топографијом, активном деформацијом и природним хазардима.  Ово је драматично очигледно у Европи, гдје средиштем континента доминирају орогени појасеви Алпа и Карпата а његовом јужним маргинама доминирају активни орогени појасеви Медитерана. Разјашњавање динамике Алпско-Медитеранског орогених система са њиховим стално промјенљивим моделима деформације, је тежак задатак, али је и превише важан да би се игнорисао с обзиром на густину насељености у овим сеизмички активним и опасним регионима Европе.

AlpArray је мултидисциплинаран, истраживачки оријентисан пројекат који окупља националне сеизмолошке и геолошке заводе и академске институције  како би се фокусирали на ширу  Алпску област,  као подручје  од заједничког интереса. У пројекту учествују 44 институције из 18 земаља на челу са Универзитетом за технологију и  природне науке из Цириха и Сеизмолошким заводом Швајцарске. Разумијевање тектонике и геодинамике густо насељене  шире  Алпске области ће  имати директан друштвени утицај. Научна питања која треба да буду ријешена су од интереса за ширу научну заједницу а научни резултати ће бити преносиви на остале дијелове Европе и свијета.

AlpArray ће суштински,  обезбиједити унифицирану и хомогену сеизмолошку покривеност са  сеизмометрима  распоређеним  на,  до сада невиђеном нивоу  густине. То је неопходно за развој мултипараметарског 3-димензионалног мапирања структуре и физичких својстава  стијенске масе    ( сеизмичке брзине и анизотропије, гравитације и површинских помјераја, и сл).

За спровођење пројекта  су  израђени су  и усвојени  сљедећи документи: Научни план који дефинише идеју и сврху пројекта, очекивани друштвени утицај, успостављање сеизмолошке мреже као и истраживања која ће бити спроведена и Техничка стратегија која дефинише техничке детаље везано за инсталацију опреме, комуникацију  и управљање  подацима.

Научним планом предвиђени су сљедећи истраживачки пројекти: Структура, материјал и кретање система литосфера омотач испод Алпског региона, Геодинамика Апске орогенезе, Сеизмичност, сеизмотектоника и сеизмички хазард, Нове методе и могућности сеизмичког снимања, Лук западни Алпи и сјеверни Апенини –рјешавање расједне интеракције и др.

Сврха  AlpArray сеизмолошке мреже као прве  фазе  пројекта  јесте    прикупљање свих расположивих  података  о орогенези Алпске области за научна истраживања која ће након прве фазе услиједити. Институције које имају сопствену опрему исту ће инсталисати а како РХМЗ исту не посједује, будући да се ради о веома софистицираној и скупој опреми, Сеизмолошки завод Швајцарске је  допремио своју опрему  чији су стручњаци  заједно са запосленима у Заводу извршили  инсталацију. Инсталисане су  сеизмолошке  станице на локацијама које су претходно изабране  у складу са Научним   планом   AlpArray сеизмолошке мреже и припремљене у складу са техничком стратегијом пројекта. Како је планом предвиђено да три  сеизмолошке станице буду инсталисане на територији Републике  Српске,  завршена је инсталација на локацијама Србац, Мраковица и Клековача.

Поред учешћа у веома значајном научном пројекту са величином и густином сеизмолошке мреже која до сад није виђена,  наш бенефит је чињеница да ћемо моћи бар привремено проширити нашу мрежу са 3 додатне   широкопојасне сеизмолошке станице али и користити за сеизмолошки мониторинг  податке у реалном времену  са свих осталих станица из мреже AlpArray које су нам од интереса. Поред наведеног након прикуљања и обраде података исти ће нам као институцији учесници бити доступни за истраживачке пројекте.