MedNet

posted in: | 0
image_pdfimage_print

Институт за геофизику и вулканологију (Instituto Nationale di Geofisica e Vulcanologia- INGV) из Рима спроводи пројекат покривања медитеранске области као региона високе сеизмичности и сложене тектонске грађе најсавременијим сеизмолошким станицама (MedNet – Mediterranean Network). Циљ пројекта је прикупљање података о земљотресима овог региона који ће створити основу за геодинамичка истраживања усмјерена ка редукцији сеизмичког хазарда.

Меднет је мрежа широкопојасних сеизмолошких станица које су базиране на STS сензорима Quanterra дигитализаторима. Карактеристике сензора омогућавају успјешно детектовање блиских земљотреса регистрованих у условима високог локалног шума као и регистровање регионалних и далеких земљотреса. Уз помоћ институција које сарађују у пројекту, Меднет локације су изабране узимајући у обзир низак ниво шума и удаљеност од техногених и природних извора сметњи.

Учешћем у овом пројекту 2009. године инсталисана је прва и за сада једина широкопојасна сеизмолошка станица на територији Републике Српске на локацији сезмолошке станице Бањ брдо (Бања Лука). INGV је инсталисао опрему према стандардима пројекта а обавеза РХМЗ-а је да омогући међународну размјену података што подразумијева одржавање сеизмолошке станице у радном режиму те обезбјеђивање континуалног преноса података у реалном времену.