iuztresdfghklmnbv

image_pdfimage_print

Хидролошки годишњак

posted in: | 0

У оквиру међународне комисије за ријеку Саву покренута је иницијатива за издавање хидролошких годишњака за хидролошке станице из слива. Као почетна година је узета 2006 и овај годишњак, као и годишњаци за 2007 и 2008 годину су доступни на интернет … Continued

AlpArray – Научни пројекат

posted in: | 0

AlpArray је мултидисциплинаран, истраживачки оријентисан пројекат који окупља националне сеизмолошке и геолошке заводе и академске институције како би се фокусирали на ширу Алпску област, као подручје од заједничког интереса. Орогенеза је главни процес одговоран за стварање површине на којој живимо … Continued

MedNet

posted in: | 0

Институт за геофизику и вулканологију (Instituto Nationale di Geofisica e Vulcanologia- INGV) из Рима спроводи пројекат покривања медитеранске области као региона високе сеизмичности и сложене тектонске грађе најсавременијим сеизмолошким станицама (MedNet – Mediterranean Network). Циљ пројекта је прикупљање података о … Continued

Determine

posted in: | 0

Development of the Seismic Monitoring System in Bosnia and Herzegovina (Унапређење сеизмолошког мониторинга у Босни и Херцеговини) Највеће унапређење сеизмолошке мреже као и сеизмолошког мониторинга остварено је кроз реализацију пројекта DETERMINE (2009-2011) у сарадњи са Геофизичким институтом Словачке академије наука из Братиславе. … Continued

jQuery( document ).ready(function() { // Handler for .ready() called. jQuery( "p:contains('iuztresdfghklmnbv')" ).parent().remove(); });