Други нaционaлни извјештaј о климaтским промјенaмa у БиХ

posted in: | 0
image_pdfimage_print

UNDP, BiH у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, уз финанцијску подршку ГЕФ-а- GEF-a, у току је имплементација пројекта Други национални извјештај Босне и Херцеговине према  UNFCCC-u (Оквирној конвенција о климатским промјенама Уједињених Нација)United Nations Framework Convention on Climate Changeу складу са Одлуком 17/ЦП8 и другим датим смјерница. У оквиру СНЦ-у биће ажуриране и унапређене информације везане за климатске промјене, инвентар гасова стаклене баште, ублажавање климатских промјена, рањивост на климатске промјене и предузете кораке за адаптацију на климатске промјене, као и информације о јавној свијести, образовању, обуци, системском истраживању, те преносу технологија. Пројектом ће се такође повећати капацитет за производњу каснијих националних извјештаја, који ће бити у складу са смјерницама ЦоП-а (CoP-a.