Радионица ECRAN пројекта „National Climate Adaption Policies and Legislation”,

posted in: | 0
image_pdfimage_print

24-25. новембар 2014. године, Тирана (Албанија)

Све земље учеснице су у претходном периоду именовале чланове националних тимова, који су сачињени од кљуди запослених у различитим Минстратсвима блиских климатским промјенама (као носиоцима израде стратегија на нивоу сваке државе) као и технички стручна лица који су битни за израду Стратегије о адаптацији на климатске промјене.

Идентификовани су сектори у земљама Западног Балкана и Турске које су најрањивије на климатске промјене, а то су: воде, биодиверзитети, пољопривреда, шумарство, туризам, културно насљеђе и здравље људи.
Многе земље су већ погођене климатским промјенама, укључујући земље Западног Балкана и Турске. Ове земље се сматрају веома рањивим и очекује се да ће се осјетити ефекти повећања температуре и прекида у њиховим падавинским режимима, праћено са низом екстремних догађаја, укључујући суше, поплаве, топлотни таласе, олујне вјетрове и шумски пожаре.
Очекивани резултати радионице су:

  • Иницирање и успостављање национаних тимова за адаптацију на климатске промјене земаља Западног Балкана и Турске.
  • Усаглашавање и хармонизација пробне информативне мреже националних тимова за адаптацију на климатске промјене земаља  Западног Балкана и Турске.
  • Успостављање кооперације и координације између власти у земљама  Западног Балкана и Турске у подручју акција климатских адаптација.
  • Повећање (кораци за унапређење) акција планирања адаптација на климатске промјене у земљама Западног Балкана и Турске.