Тренинг за оператере система PRTR извјештавања

image_pdfimage_print

Ресурсни центар за околиш у БиХ, у сарадњи са Participatio Ltd ( Мађарска), одржао је Тренинг за оператере система PRTR извјештавања, у периоду 6-7.2.2024. године, у Сарајеву. Тренинг је одржан у оквиру пројекта „Побољшање регистара испуштања и пријеноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији“, финансираног од стране Федералног министарствa за животну средину, заштиту природе, нуклеарну сигурност и заштиту потрошача Њемачке и Агенције за животну средину Њемачке.

Тренингу су присуствовали представници сектора енергетике, минералне индустрије, индустрије папира и отпада, као и представници надлежних институција. Циљ тренинга је пружање помоћи оператерима у испуњавању обавеза извјештавања о PRTR-у, демонстрација апликације за извјештавање и приказ метода мјерења, прорачуна, процјене емисија и контроле квалитета података. Гдин.Небојша Реџић, PRTR експерт из Агенције за животну средину Републике Србије, демонстрирао је процес извјештавања за Национални регистар извора загађивања у Републици Србији и показао примјере добре праксе, као и потешкоће у самом процеса извјештавања.