Трећа седница Комисије за инфраструктуру, мониторинг и информационе системе (INFCOM-3) Светске метеоролошке организације (WMO)

image_pdfimage_print

Метеоролошки и хидролошки експерти из целог света састају се у период од 15. до 19. априла 2024. у седишту WМО-а како би договорили како ојачати метеоролошку и хидролошку инфраструктуру која је окосница временске прогнозе, климатских анализа и управљања водним ресурсима.

 

 

Циљ INFCOM-a је да окупи метеоролошке и хидролошке експерте из целог света и омогући им размену искуства и израду нових стандарда, метода, техника и пракса у раду метеоролошких и хидролошких служби, које ће затим бити достављене Конгресу и Извршном већу Светске метеоролошке организције на разматрање и усвајање. Више детаља можете пронаћи на: https://wmo.int/media/update/infcom-3-approves-new-wigos-guidance-materials-measurements-and-observations

 

INFCOM је поврдио подршку у сповођењу активности у иницијативи „Систем раног упозоравања за све“ (Early Warning for All)  који има за циљ да обезбеди свима информације и систем заштите од опасних временских, хидролошких и климатских догађаја путем система раног упозоравања. Са све израженијим климатским променама које доводе до екстремнијих временских догађаја, потреба за системима раног упозоравања кључнија је него икада. Тренутно само половина земаља у свету има развијене одговарајуће системе раног упозоравања.

Велики број земаља нема адекватан метеоролошки и хидролошки мониторинг као и системе за праћење развоја временских прилика, приступ сателистким подацима, нумеричке моделе за прогнозу времена. Такође, велики број земаља нема одговарајућу информациону инфаструктуру за прикупљање и обраду података. Управо због оваквих података, INFCOM ће посветити посебну пажњу решавању ових недостатака.

Једна од битних активности је и унапређење стандарда и прописа везаних за слободну размену података како би се осигурало да сви имају користи од технололког  развоја у метеоролошком и хидролошком мониторингу. Нови информациони систем WMO-a за размену података WIS 2.0, који користи модерну технологију за бољу и бржу размену података, ће се имплементирати наредним годинама у свим земљама.

 

WMO Integrated Global Observing System (WIGOS)