Регионална радионица: Управљање квалитетом ваздуха-планирање квалитета ваздуха, моделовање квалитета ваздуха, емисије из загријавања домаћинстава и спаљивање отпада из пољопривреде

posted in: Занимљивости | 0
image_pdfimage_print

30.01. и 01.02. 2024. се одржавала регионална радионица: Управљање квалитетом ваздуха-планирање квалитета ваздуха, моделовање квалитета ваздуха, емисије из загријавања домаћинстава и спаљивање отпада из пољопривреде

Радионица се одржавала у хотелу Холидаy, Змаја од Босне 4, Сарајево, Босна и Херцеговина

Организатор радионице је био ЕУ4 Греен.

Теме радионице првог дана су биле везане за планирање и моделовање квалитета ваздуха, па су се говорници, свако из своје перспективе, бавили овом проблематиком. Представљена су искуства у моделовању квалитета ваздуха, алати за инвентаре емисија као база за планирање квалитета ваздуха, те примјер распођеле извора загађења за планирање квалитета ваздуха за град Скопје.

Другог дана је било говора о добрим праксама финансирања мјера у дијелу загријавања домаћинстава, те енергетском сиромаштву везаном за загријавање домаћинстава.
Преплитале су се теме у којима су се учесници упознавали са различитим активностима и њиховим финансијским аспектима.

Планирање квалитета ваздуха је препорука ЕУ Директива о квалитету ваздуха, како би се ријешавали проблеми квалитета ваздуха. Моделовање квалитета ваздуха је неопходан алат за развој планова за квалитет ваздуха. Ефикасности појединих мјера на емисијама а тиме и на концентрацијама свих полутаната би требале бити праћене, како би се могле урадити процјене укупног утицаја свих мјера и план квалитета ваздуха. Потребно је направити водич, посебно на локалном нивоу, како одабрати ефективне мјере, процијенити њихов утицај и креирати модел са нивоима загађења ваздуха.
Емисије из домаћинстава и пољопривреде су највећи извори загађења. Потребно је смањити емисије из ова два извора.