Регионална радионица „Побољшање PRTR извјештавања за потребе смањења емисија и бољег доношења одлука о одрживости“

image_pdfimage_print

У периоду 12-13. март 2024. године, у Тирани је одржана регионална радионица „Побољшање PRTR извјештавања за потребе смањења емисија и бољег доношења одлука о одрживости“, која је организована у оквиру пројекта „Побољшање регистара испуштања и преноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији“. Радионица је организована од стране Ресурсног центра за околиш Албаније и Participatio Ltd.

Циљ радионице је размјена искустава и постигнутих резултата у оквиру пројекта, као и примјера добре праксе између земаља учесница. У току радионице дискутовало се и о актуелним дешавањима у вези интегрисаног EPRTR/LCP извјештавања, извјештавања за ЕУ Регистар те будућим потребама када је у питању имплементација Директиве о индустријским емисијама и UNECE протокола. Такође, истакнута је важна улога PRTR-a за потребе извјештавања у складу са међународним обавезама, за боље доношење одлука о одрживости, постизање циљева одрживог развоја итд.

Републички хидрометеоролошки завод, као надлежна институција за вођење Регистра испуштања и преноса загађујућих материја Републике Српске, активно учествује у поменутом пројекту, који је од великог значаја за јачање институционалних и техничких капацитета и испуњење законских обавеза.