Размјена, стандардизација и интероперабилности хидролошких података у региону 6

posted in: Занимљивости | 0
image_pdfimage_print

Свјетска метеоролошка организација (СМО) у сарадњи са Међународном комисијом за слив ријеке Саве (Савска комисија) организовала је Радионицу о изградњи капацитета за размјену хидролошких података, стандардизацији и интероперабилности у региону 6, која се одржала 29. и 30. јануара 2024. године, у просторијама Савске комисије у Загребу, Хрватска
Радионица је била намјењена представницима пружалаца података хидролошког информационог система Сава и одабраним стручњацима из земаља слива Дунава и Рајне. Предавачи на обуци су били експерти из СМО – заједнички тим стручњака за хидролошки мониторинг (JET-HYDMON), радне групе из домена хидрологије (OGC-HDWG), и партнерских организација.
Циљеви радионице:
• Омогућити чланицама Савске комисије и Саве, Дунава и Рајне да приступе и деле хидролошке податке користећи релевантне мета (податке) стандарде и принципе које подржава СМО Хидролошки систем за посматрање (WHOS) као компонента СМО Глобалног интегрисаног глобалног система посматрања (WIGOS) и Информационог система СМО (WIS2.0) за интероперабилност података.
• Оспособити учеснике неопходним знањем за јачање постојеће политике о размјени хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу ријеке Саве кроз имплементацију СМО Јединствене политике података.
• Демонстрирати предности интеграције система, обезбиједити обуку о регистрацији хидролошких станица у OSCAR-у.
• Стицање вjештина и знања о основним алатима и подржаним технологијама WHOS-а за јачање постојећих система и платформи унутар земаља и басена.
• Истражити имплементацију СМО хидролошког статуса и система прогноза (ХидроСОС), иницијативе Рана упозорења за све (ЕW4All) и њихове везе са WHOS-ом.
Детаљни извјештаји, презентцаије и одлуке са радионице су доступни на:
https://wmo.int/events/workshop/capacity-building-workshop-hydrological-data-exchange-standardization-interoperability-ra-vi