The South-East European Consortium for Operational weather Prediction (SEECOP)

posted in: | 0
image_pdfimage_print

27. јун 2016, Подгорица: Други састанак SEECOP конзорцијума

The South-East European Consortium for Operational weather Prediction (SEECOP) је формиран на првом састанку Конзорцијума одржаног у марту 2015 у Београду, као заједнички интерес неколико земаља региона да сарађују у оквиру оперативне нумеричке поргнозе и одговарајуће техничке и научне подршке.

Споразум између земаља SEECOP конзорцијума  је потврђен од земаља чланица у октобру 2015. Главни циљ конзорцијума је да чланицама обезбједи коришћење система нумеричке прогнозе времена базираној на моделу: Non-hydrostatic Multiscale Model on the B grid (NMMB model)  нехидростатском НММ моделу на Б гриду.
Други састанак који је одржан 27.јуна2016 у Бару, Црна Гора, донио је нове битне закљуке кроз чију реализацију ће јачати значај и рад Конзорцијума.

У Европи постоји низ конзорцијума за нумеричку прогнозу. Проф. Нићковић (РХМЗ Србије) је на њиховом годишњем састанку у оквиру (АЕТ-а) представио конзорцијум. Препорука АЕТ-а је  да се чланице SEECOP-а придруже  C-SRNWP програмима и евентуално другим као што је i EUMETNET (уз напомену да су Србија, Црна Гора и Македонија пуноправни чланови EUMETNET-а , да Србија и Црна Гора доприносе раду CSRNWP, те да је Босна и Херцеговина сарадник у оквиру EMMA пројекта (метеоаларм). То би потицало размјену информацијау свим научним програмима везаним за нумеричку прогнозу времена (NWP). Друга препорука се односи на организацију радних и експертских група на исти начин како је то учињено у другим конзорцијумима како би комуникација била олакшана и усмјерена на праву адресу. Чланице конзорцијума ( хидрометеоролошки заводи: Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија и БиХ кроз два ентитетска завода РХМЗ Републике Српске и ФХМЗ Федерације) су се сагласиле да се усвоје препоруке и изврши номинација предложених тијела (група).

Потврђено је да су Директори завода у Савјету SEECOP-а.  Пришло се формирању стручног тијела (координациони тим) састављен од представника из сваке институције, које ће радити на изради годишњих планова рада, припремати годишње извјештаје и координисати рад. Радне групе ће бити сталне формиране на истом принципу као у осталим конзорцијумина, а њихови чланови ће бити стручњаци из области нумеричке прогнозе. Годишње ће бити један до два састанка у мјесту које се заједнички изабере, а конзорцијумом ће предсједавати једна земља двије године. За прву предсједавајућу је изабрана Србија а предсједавајући је директор РХМЗ Србије Проф. Југослав Николић. Активности ће се одвијати самофинансирањем, али је разговарано о могућностима помоћи унутар СМО-WMO (свјетске метеоролошке организације), кандидовањем пројеката. Једна од активности ће бити израда приручника  НММБ модела, организација тренинга, већ у следећој години. Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе је направио интернет страницу конзорцијума, гдје ће се моћи пратити све активности унутар конзорцијума: http://seecop.meteo.co.me/index.php

Састанку у Бару је присуствовао представник EUMETNET-а Szinatai Balazs, који је приближио рад и функционисање других конзорцијума, те да је употреба WRF моделинга врло значајна, будући да се ови други конзорцијуми базирају на моделирању на бази европског центра за прогнозу времена, а ову базу само понеки користе као секундарну. Већ је успостављена сарадња ECMWF-a и NCEP-а преко Проф. Завише Јањића креатора NMMB   модела.

Закључено је да конзорцијум има научне потенцијале да своју активност прошири увођењем у модел, друге сегмента моделирања као што је транспорт чврстих честица и прашине (DREAM) -Проф.Нићковић и други , (HYPROM) – Пејановић и други, модела за прогнозу поплава, те детаљније физике облака, због све учесталије појаве екстемних грмљавинских непогода. Проблем остају финансије и дијелом технички капацитети. Исказа