Процјена угрожености Републике Српске од природних и других несрећа

posted in: | 0
image_pdfimage_print

Влада Републике Српске на сједници држаној 14. марта 2012. године донијела Рјешење о именовању радне групе за израду Плана цивилне заштите. Овим су се стекли услови да се одржи Прва планска конференција за израду Процјене угрожености Републике Српске од природних и других несрећа која је одржана 25. априла 2012. године. На овој конференцији активно учешће су узели и представници Републичког хидрометеоролошког завода који, у оквиру метеорологијe, сеизмологијe и хидрологијe треба да идентификују кључне хазарде из наведених области, израде и анализирају могуће сценарије за те хазарде. Овај документ је у фази израде и требао би бити завршен до краја 2012. године.

 Са аспекта хидрологије у Процјени угрожености обрађена је појава поплаве као један од најрелевантнијих фактора изазивања материјалне штете у Републици Српској. Поплаве могу изазвати губитак живота, расељавање људи и штете у пољопривреди и околишу и на тај начин тешко угрозити економски развој и умањење осталих економских активности. Оне су природни феномен који се не може спријечити. Међутим, неке људске активности и климатске промјене могу допринијети повећању вјероватноћи њихове појаве и обима њиховог неповољног утицаја. Пожељно је и изводљиво проводити одговарајуће мјере како би се смањио ризик настајања неповољних посљедица повезаних са наведеним узроцима поплава

Метеоролошки хазарди су везани за временска стања и појаве, и веома су разнолики. Због тога је у припреми документа било неопходно извршити идентификацију елемената рањивости од метеоролошких хазарда на бази анализе утицаја временских прилика на социјалну заједницу. Најважнији фактори ризика су температура( екстремно ниске и екстремно високе температуре); обилне падавине, вјетар, снијег, поледица и град, из чега произилазе и хазарди: поплаве, суша, олујни вјетар, град са олујама, ледени периоди, периоди с тропским температурама, те пожари изазвани сушом и високим температурама. Процјена угрожености везана за метеоролошке хазарде треба да донесе процјену просторне угрожености од поменутих појава и обрадом сценарија појединих хазардних догађаја за сваку од њих, могуће размјере штете.

Земљотреси су главна природна опасност, која доводи до губитака живота и економских губитака услед оштећења на објектима. За људе који живе у подручјима погођеним јаким земљотресима, управљање ризиком и одлуке које треба да буду донесене по њиховом догађању су од животног значаја. За процјену ризика од земљотреса неопходно је развијање корелације између интензитета земљотреса који се могу догодити и обима штета за грађевине на неком простору.