Пријем сателитских слика од EUMETSAT-a- (Dawbee station) (25јул2015)

posted in: | 0
image_pdfimage_print

Већ дужи период времена траје пројекат оспособљавања система (Dawbee station) у Републичком хидрометеоролошком заводу Републике Српске, за пријем сателитских слика, од европског центра за сателитску метеорологију  EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) са сједиштем у Дармштату, Њемачка.
 ЕУМЕТСАТ је међувладина организација која је основана 1986. Њен циљ је да обезбеди временске (метеоролошке) сателитске слике (податке), као и друге податке и производе у вези са климом – 24 часа дневно, 365 дана у години – за државне хидро-метеоролошке службе које су сталне или придружене чланице у Европи, те другим корисницима широм свијета.

Босна и Херцеговина није члан ЕУМЕТСАТ-а, као ни Црна Гора, Македнонија и више земаља југоисточне Европе. Због тога је ЕУМЕТСАТ и СМО (Свјетска метеоролошка организација) покренула иницијативу да се кроз овај вид  (Dawbee station) помогне метеоролошким службама региона да имају квалитетан материјал, како би унапредили мониторинг времена, развили бољи систем раних прогноза и најава, посебно опасних метеоролошких појава.

У склопу напора да се унапреди рад метеоролошких служби југоисточне Европе, ЕУМЕТСАТ организује врло често тренинге из области сателитске метеорологије. Кроз ове активности и наш Републички хидрометеоролошки завод добио је станицу за пријем и приказивање сателитских слика и продуката у практично реалном времену. Неке од слика се добијају сваких пет, док се дио добија на сваких петнаест минута. То ће у многоме унапредити рад прогнозе времна и квалитет врло краткорочних прогноза.  Слика која следи приказује шему станице за сателитски пријем. Поред сателитске антене и сателитског пријемника срж система чини софтвер преко кога се врши визуелизација података који долазе са ЕУМЕТСАТ сателита. Могућности су велике, од укрупњавања слике високе резолуције до комбинације канала и добијања различитих продуката,  а самим тим и важних информација о стању атмосфере и кретању, како облака тако и ваздушних маса.   

У наредном периоду ћемо оспособити да се и на нашем сајту могу видети одрђене сателитске слике, наравно према правилима ЕУМЕТСАТ-а за визуелизацију и објављивање продуката.