Прекид рада хидолошке станице Бочац

image_pdfimage_print

14.9.2023. године су почели радови на уређењу корита и обале ријеке Врбас низводно од МХЕ Бочац 2. Између осталог радови се врше и у профилу хидролошке станице те је због евентуалних оштећења ,која би могла да се јаве на компонентама станице,станица демонтирана. Рок извођења радова је 90 дана(13.12.2023.) Након тога ће станица бити враћена на првобитну локацију.