Посјета станици за квалитет ваздуха у Требињу

image_pdfimage_print

Дана 12.10.2023. године министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник са сарадницима, посјетио је станицу за праћење квалитета ваздуха која је постављена на метеоролошкој станици Требиње. Станица је добијена у оквиру пројекта „Помоћ Босни и Херцеговини у побољшању квалитета ваздуха и управљању квалитетом ваздуха“, (IMPAQ), којег је финансирала Шведска развојна агенција (SIDA), а имплементирала Шведска Агенција за заштиту животне средине (SEPA). Корисници пројекта су Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Републички хидрометероолошки завод као надлежне институције за успостављање и управљање мониторинигом квалитета ваздуха у Репубици Српској. Станица мјери основне загађујуће материје у ваздуху, и то сумпор диоксид (SO2), азотне оксиде (NO, NO2, NОx), угљен моноксид (CO), озон (O3) и лебдеће честице (PM10 и PM2.5), као и основне метеоролошке параметре (брзину и смјер вјетра, температуру ваздуха, релативну влажност ваздуха).

Ово је једна од станица које прате загађење ваздуха у оквиру Републичке мреже мониторинга квалитета ваздуха, а која тренутно садржи 7 мјерних станица (Бања Лука, Приједор, Добој, Брод, Угљевик, Гацко и Требиње).

Станица је пуштена у рад  01.06.2021. године и од тада се континуирано прати квалитет ваздуха у Граду Требињу. Подаци су доступни у реалном времену на сајту РХМЗ www.rhmzrs.com

Вриједност инсталисане опреме и станице је око 200 000 КМ.

Догађају су присуствовали Градоначелник Града Требиње Мирко Ћурић, директори ЗП ХЕТ- а Милош Митровић и Илија Таминџија, те бројни представници званичних институција и медија.

Станица има велики значај не само за надлежне институције, него и за локалну заједницу и грађане Града Требиње јер ће сада имати редовне информације о квалитету ваздуха.